ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

Դիմորդները ներկայացնում են՝

  1. հիմնական դպրոցի կրթության վկայական,
  2. 4 լուսանկար (3 x 4) չափսի,
  3. դիմում (լրացնում է ծնողը՝ տեղում ),
  4. անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը:

 

Թարմ գրառումներ